درباره من

استادیار رشته مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه زنجان

ایمیل:

تلگرام:

شماره تماس:

بیوگرافی

موسس اولین آزمایشگاه واقعیت مجازی و افزوده در دانشگاه زنجان

دوره های آموزشی من