حمید یوسفی

دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

احسان خواصی

استادیار مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه زنجان

الهه نخعی

مدیر عامل شرکت داده پردازان ورتا فعال در حوزه آموزش برنامه نویسی به کودک و نوجوان

یگانه سیاف

مدرس زبان های برنامه نویسی اسکرچ و اسکرچ جونیور