رویداد آقای خواصی
تاریخ شروع

09:00

شنبه - 1400/07/17

تاریخ پایان

11:00

شنبه - 1400/07/17

آدرس

پلتفرم LMS دانشگاه شیراز

توضیحات

مجموعه گنجینه در همکاری با دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده است. در این راستا و قبل از شروع هر دوره، کارگاه یک روزه جهت آشنایی با استاد و همچنین اهداف و نتایج دوره برگزار میشود.

برای آموزش نرم افزار، از کجا باید شروع کنید ؟
چگونه قدم به قدم باید توانمندی ها و مهارت های خودتون رو ارتقاء بدید ؟
چگونه پس از آموزش این دوره میتوان پروژه دریافت کرد و چگونه استخدام شد ؟

مدرسین دوره، دکتر خواصی و یوسفی سابقه انجام چند پروژه بین المللی و دوره های آموزشی داخلی و خارجی برای این نرم افزار را داشته اند.

جامعه هدف رویداد 

کسانی که میخواهند جریان سیال را شبیه سازی کنند. ( مهندسین مکانیک، عمران، هوافضا، معماری و مهندسی شیمی )