18 مهر
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ پلتفرم LMS دانشگاه شیراز

رویداد معرفی دوره آموزش مقدماتی نرم افزار openfoam

22 مهر
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ پلتفرم LMS دانشگاه شیراز

معرفی دوره آموزش برنامه نویسی تحت وب مقدماتی + رایگان

21 مهر
7:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ پلتفرم LMS دانشگاه شیراز

معرفی دوره آموزشی طراحی صفحات وب (مقدماتی) + رایگان