18 مهر
9:00 ق.ظ - 11:00 ق.ظ پلتفرم LMS دانشگاه شیراز

رویداد معرفی دوره آموزش مقدماتی نرم افزار openfoam

22 مهر
8:00 ق.ظ - 10:00 ق.ظ پلتفرم LMS دانشگاه شیراز

معرفی دوره آموزش برنامه نویسی تحت وب مقدماتی + رایگان

21 مهر
10:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ پلتفرم LMS دانشگاه شیراز

معرفی دوره آموزشی طراحی صفحات وب (مقدماتی) + رایگان