سوالات متداول

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
شیوه آموزش در دوره های گنجینه به چه صورت میباشد ؟