گنجینه در یک نگاه

مجموعه ای هستیم متشکل از جوانان متخصص در حوزه های آموزش فناوری های اطلاعات و ارتباطات که با هدف ارتقاء سطح توانمندی جوانان این مرز و بوم گرد هم آمده ایم.

این مجموعه که پیش تر، تجربه آموزش در بخش های خصوصی و دولتی کشور را دارا بوده است، با دغدغه هایی نوین و با همکاری مجموعه های علمی و دانشگاهی کشور پا به عرصه خدمت رسانی نهاده است.

اطلاعات بیشتر

ما چطور آموزش میدهیم ؟

با توجه به رویکردهای آموزشی در کشور که معمولا بدون نگاه به نیاز مخاطب انجام می شود، در گنجینه پیش از آغاز دوره های آموزشی در راستای تعیین مسیر صحیح آموزشی دانش پذیران، جلسات مشاوره برگزار می شود. روش آموزشی گنجینه نیز با توجه به روش های نوین آموزشی در دنیا به شکل آموزش معکوس (Flipped learning) برگزار می شود. مشاوره ها پس از آموزش نیز ادامه دارد این مشاوره ها برای کمک به دانش آموختگان دوره ها جهت جذب به بازار کار و معرفی نفرات برتر به سازمان ها و شرکت های متقاضی صورت می پذیرد.

اطلاعات بیشتر

روایت ما

در سال های اخیر تقریبا تمامی دوره های آموزشی که در سطح کشور برگزار شده، با نگاه به بازار کار و جذب دانش آموختگان نبوده است” این واقعیت حاصل عارضه یابی مجموعه گنجینه در شروع کار خود بوده است، با همین رویکرد بر آن شدیم تا نقطه اتصالی باشیم میان دانش آموختگان دوره های تخصصی و شرکت ها و سازمان های متقاضی نیروی کار.

همچنین با توجه به روند توسعه کشور به سمت مشاغل سایبرنتیک، هدف گذاری ها و برنامه ریزی های گنجینه برمبنای فناوری های حوزه اطلاعات و ارتباطات تنظیم شد.

اطلاعات بیشتر
21 دوره های برگزار شده
4 رویدادهای برگزار شده
158 دانش آموختگان
12 مدرسین دوره ها

همکاران ما

همراهان مادی و معنوی ما